KOCAELİ İL MEM ARGE

DAP Projesi Yapılan Çalışmalar...

DAP Projesi Yapılan Çalışmalar...

DAP Project Milestones

DAP Projesi Yapılan Çalışmalar

Erişim linkleri

International Screening Report

Uluslararası Tarama Raporu

http://kocaeliarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/19143845_DAP_-international_screening_report_-TR_1.pdf

DAP Project Test Application Guide

Test Uygulama Rehberi

https://hidrive.ionos.com/share/cotnh0.12v#$/Public/Manuals/Turkish

We are glad to present one of the results created by our team - description of the Dyslexia Assessment Protocol. The English version is available here:

Ekibimiz tarafından oluşturulan sonuçlardan birini sunmaktan mutluluk duyuyoruz - Disleksi Değerlendirme Protokolünün açıklaması. İngilizce versiyonu buradan erişim sağlayabilirsiniz

https://online.fliphtml5.com/uhuhq/ubck/?fbclid=IwAR3ctr7sbkfIgp_FfLwFrl8zRaI2GEmZk1f3Ukqal1aKauQ0ZfZ9ALf3avs

On 18-19 August, the final transnational meeting took place in Riga. All the partners attended it either face-to-face or online.

Just a week left and the final results will be ready to be published.

18-19 Ağustos'ta Riga'da son ulusötesi toplantı yapıldı.

Tüm ortaklar ya yüz yüze ya da çevrimiçi olarak katıldı.

Sadece bir hafta kaldı ve nihai sonuçlar yayınlanmaya hazır olacak

https://www.facebook.com/Project-DAP-Dyslexia-Assessment-Protocol-107648737352153/

The international team met today to discuss what else needs to be done for successful finalisation of the project.

The major outputs of the project will be the following:

o Dyslexia Assessment Protocol;

o DAP Application for Windows and Android;

o Screening report;

o Exercise Book.

Uluslararası ekip, projenin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için başka neler yapılması gerektiğini görüşmek üzere bugün bir araya geldi.

Projenin ana çıktıları;

·       Disleksi Değerlendirme Protokolü;

·       Windows ve Android için DAP Uygulaması;

·       Tarama raporu;

·       Alıştırma Kitabı.

https://www.facebook.com/Project-DAP-Dyslexia-Assessment-Protocol-107648737352153/

The Exercise Book in English is available here:

 

The book focuses on seven areas that are important to be developed in order to solve dyslexia-related issues: auditory memory, visual memory, visual-spatial memory, spatial orientation, time orientation, phonological skills, and reading/decoding skills.

The aim of this material is to provide teachers with a practical tool they can use with young pupils with dyslexia and other related learning difficulties in order to develop the skills these children have deficits in, so that they could better perform at school.

İngilizce Alıştırma Kitabı

 

Kitap, disleksi ile ilgili sorunları çözmek için geliştirilmesi önemli olan yedi alana odaklanmaktadır: işitsel bellek, görsel bellek, görsel-uzaysal bellek, uzamsal yönelim, zaman yönelimi, fonolojik beceriler ve okuma/kod çözme becerileri.

Bu materyalin amacı, öğretmenlere, disleksi ve diğer ilgili öğrenme güçlükleri olan küçük öğrencilerle, bu çocukların okulda daha iyi performans gösterebilmeleri için eksikleri olan becerileri geliştirmek için kullanabilecekleri pratik bir araç sağlamaktır.

https://issuu.com/ilze.skromule/docs/exercise_book_en?fbclid=IwAR0J5V6ZYTaLs-gB3qS9MxXuv9kdSAikhvbT3Elg3dcfGcRZNfFw3jMFUmE

The Exercise Book in Latvian is ready to help preschool and primary school children improve their skills, such as auditory memory, visual memory, visual-spatial memory, spatial orientation, time orientation, phonological skills, and reading/decoding skills. The link is available below.

Uzdevumu kr?jums latvie?u valod? ir piem?rots pirmsskolas un s?kumskolas b?rniem un paredz?ts ??du prasmju tren??anai: audi?l? atmi?a, vizu?l? atmi?a, vizu?li telpisk? atmi?a, orient??an?s laik? un telp?, fonolo?isk?s prasmes, k? ar? las??anas un dekod??anas prasmes. Tas atrodams ?eit:

Letonyaca Egzersiz Kitabı, okul öncesi ve ilkokul çocuklarının işitsel hafıza, görsel-uzamsal hafıza, uzaysal yönelim, zaman oryantasyonu, fonolojik beceriler ve okuma/çözme gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya hazır yetenekler. Link aşağıda mevcuttur.

Letonyaca görev seti okul öncesi ve ilkokul çocukları için uygundur ve şu becerileri eğitmek içindir: işitsel hafıza, görsel hafıza, görsel uzaysal hafıza, oryantiring zaman ve mekan, fonolojik beceriler ve ayrıca Giyinme becerilerini okuma ve süsleme. Burada bulabilirsiniz:

https://issuu.com/ilze.skromule/docs/exercise_book_lv_e87a133e4bfbd0?fbclid=IwAR0KrB_y112wwUfoefxqGDCL0HeK84Vogz213L6_0scXyGjb2iXV-iIrmrQ

On 23.06.2022 , the dissemination event of the Erasmus+ Dyslexia Assessment Protocol (DAP) project took place in Kocaeli , attended more than 100 guests, pre-school and primary school teachers, parents, , school counsellors from different schools and organisations. The Dap App and Exercise Book were presented to the participants . The DAP-test will be free of charge, available on the Directorate's website and will be used by both teachers and parents.

23.06.2022 tarihinde Kocaeli'nde gerçekleştirilen Erasmus+ Disleksi Değerlendirme Protokolü (DAP) projesinin yaygınlaştırma etkinliğine 100'den fazla davetli, okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri, veliler, , farklı okul ve kuruluşlardan rehber öğretmenler katıldı.

Dap Uygulaması ve Alıştırma Kitabı katılımcılara takdim edildi. DAP testi, Müdürlüğün web sitesinde ücretsiz olacak ve hem öğretmenler hem de veliler tarafından kullanılacaktır.

https://www.facebook.com/Project-DAP-Dyslexia-Assessment-Protocol-107648737352153/

A final conference to present the results of the Erasmus+ DAP project was held in Ruse, Bulgaria, organized by Dyslexia Association Bulgaria. The conference was attended by more than sixty teachers and specialists.

Attendees got acquainted with the DAP application and the results of the pilot testing conducted with more than 150 pre-school, 1st and 2nd grade children from Ruse and the region.

The DAP-test is free, available through the Association's website and can be used by both teachers and parents.

Erasmus+ DAP projesinin sonuçlarını sunmak için Bulgaristan'ın Ruse kentinde Disleksi Derneği Bulgaristan tarafından düzenlenen bir final konferansı düzenlendi. Konferansa altmıştan fazla öğretmen ve uzman katıldı.

Katılımcılar, Rusçuk ve bölgesinden 150'den fazla okul öncesi, 1. ve 2. sınıf çocuğu ile gerçekleştirilen DAP uygulaması ve pilot test sonuçları hakkında bilgi sahibi oldular.

DAP testi ücretsizdir, Derneğin web sitesinde mevcuttur ve hem öğretmenler hem de ebeveynler tarafından kullanılabilir.

https://www.facebook.com/Project-DAP-Dyslexia-Assessment-Protocol-107648737352153/

Kozluk Mh. İnönü Cd. No32 Pk41040 İzmit/KOCAELİ - 90262 322 1269 (157)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.