KOCAELİ İL MEM ARGE

"Öğrenciler AB´yi Öğreniyor" Kocaeli Bilgilendirme Semineri Yapıldı.

"Öğrenciler AB´yi Öğreniyor" Projesi Kocaeli İli Genel Bilgilendirme Semineri 1 Aralık 2015 tarihinde İzmit İlçemiz Ahmet Elginkan Mesleki Eğitim MeErkezinde gerçekleştirildi


“ÖĞRENCİLER AB´Yİ ÖĞRENİYOR” PROJESİ

1 Aralık 2015 Kocaeli Genel Tanıtım Semineri

TANITIM ve BASIN DUYURUSU

http://kocaeliarge.meb.gov.tr

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek Programı) programından finanse edilen, TR2011/0136.06-01/001 nolu Bakanlığımızın yararlanıcı olduğu “ÖĞRENCİLER AB´Yİ ÖĞRENİYOR” isimli projesi 26 Aralık 2014 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü uhdesinde uygulamaya konulmuş olup 2 yıl devam edecektir.

10-18 yaş aralığında bulunan öğrencilerin Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusundaki bilgi düzeyini eğitim faaliyetleri yolu ile artırmak amacı 81 İl’in yanında 21 farklı pilot uygulama ile Toplumda Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusunda yüksek seviyede farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetleri içeren projenin tanıtım konferansının Kocaeli ayağı, İlimiz Ahmet Elginkan Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonunda 1 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Müdürlüğü’müze bağlı 7-8-9 ve 10. Sınıfları barındıran kurumlarımızda görev yapan Danışman Öğretmenlerin katılımı ile  “Öğrenciler AB´yi Öğreniyor” projesi kapsamında yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımı yapıldı.

Müdürlüğümüz adına açılış konuşmasını Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu yaptı ve konuşmasında; “Bu tip projelere sayesinde AB ve Türkiye arasında iletişimin artacağı ve Değerler konusunda karşılıklı kazanımlar” olacağı konusuna değindi.

MEB AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” Projesi Teknik Destek Ekibinden Sayın Hüseyin Kaya tüm katılımcılara hoş geldiniz konuşmasında yarışmalar sırasında danışman öğretmenler ve okulların görev sorumluluklarına değinerek, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okulların yapması gereken görev ve sorumluluklardan bahsetti.

 

10:15

Kayıt

10:30 – 11:00

Sunum

·        Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Ekibi – Volkan ÖZGÖR

Açılış Konuşmaları

·        Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sayın Fazlı Zorlu

·        MEB ABDIGM Proje Teknik destek Ekibi adına Sayın Hüseyin Kaya

 

“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” Sunumu

Proje ve Yarışma Tanıtım Filmi Gösterimi

Proje Teknik Destek Ekibi Sunumu

11:00 – 11:15

Kahve Arası

11:15 – 12:30

Avrupa Birliği’nin kısa tanıtım sunusu -

AB Bakanlığından Uzmanı sunumu  - Arzu Akar

 

12:30 – 13:30

Öğle Yemeği Arası

13:30 – 15:00

“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” projesi kapsamında Yapılacak Yarışmaların Tanıtımı Sunusu

Proje Teknik Destek Ekibi Uzmanı - Berat Ezel

15:00 – 15:30

Soru - Cevap Kapanış

Şeklinde devam eden program Avrupa Birliği, Temel Değerler, AB-Türkiye Mali İşbirliği Yapısı ve Avrupa Birliği Çalışmaları konulu sunumu Avrupa Birliği Bakanlığından gelen Sayın Arzu Akar ve “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” projesine teknik eğitim desteği veren Sayın Berat Ezel “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” projesi kapsamında 10. Sınıflara yönelik yapılacak olan Bilgi Yarışması içerikleri ve sırası ile 9 – 8 ve 7. Sınıfların katılımları ile gerçekleştirilecek olan Öykü,Slogan ve Resim yarışmasının detayları hakkında bilgi verdi.   

Projenin Türkiye genelinde paydaşlarından birisi olan ve bölgemizde Kocaeli Sanayi Odası Bünyesinde hizmet veren AB Bilgi Merkezi temsilen Sayın Zehra Akyol’un de katılım sağladığı tanıtım toplantısında Kurumlar arası işbirliği ve çalışma takviminde ortak faaliyetler belirlendi. 


Katılımcıların soruları ile soru cevap şeklinde tamamlanan “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” Kocaeli Tanıtım Konferansı Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü PEK proje ekibi ve Bakanlık Temsilcilerinin hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.

  

PROGRAM KÜNYESİ

Proje Adı

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor

Program Koordinatörü

 MEB AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Ülkemiz ile Avrupa Birliğinin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I(IPA - Katılım Öncesi Mali Destek Programı) programından finanse edilen ve Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu TR2011/0136.06-01/001 no’lu Öğrenciler Avrupa Birliğini Öğreniyor Projesi, 26 Aralık 2014 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz uhdesinde uygulamaya konulmuş olup 24 ay sürecektir.

Program Amacı

10-18 yaş aralığında bulunan öğrencilerin Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusundaki bilgi düzeyini eğitim faaliyetleri yolu ile artırmak

Program Hedefi

Toplumda Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusunda yüksek seviyede farkındalık oluşturmaktır.

Temel Faaliyetler

AB hakkında farkındalık artırmak amacıyla projenin faaliyetleri temel olarak;

• Ortaokul ve lise öğrencilerine anket uygulanması,

• Resim, hikaye, slogan ve bilgi yarışması düzenlenmesi,

• Bilgilendirme materyalleri hazırlanması ve

• Eğitimler verilmesine odaklanmaktadır.

Bilgi Yarışması Pilot iller 21 adet

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van  / 10. Sınıflara

“Bana AB´yi Anlat” Kısa Öykü Yarışması

81 İl’de /  9. Sınıflara / 7 -11 Mart 2016 başvuru

“Bana AB´yi Anlat” Slogan Yarışması

81 İl’de /  8. Sınıflara / 7 -11 Mart 2016 başvuru

“Bana AB´yi Anlat” Resim Yarışması

81 İl’de /  7. Sınıflara / 7 -11 Mart 2016 başvuru

TAKVİM

Tüm Kategoriler için İl Elemeleri 21-25 Mart 2016 / Kocaeli

Tüm Kategoriler için ülke elemeleri 2-6 Mayıs 2016 / Ankara

Tüm Kategoriler için yarışma Finalleri ve Ödül töreni    …. Mayıs 2016 / Ankara

“AB’yi Öğreniyorum” Bilgi Yarışması AB Bilgi Merkezinin bulunduğu 21 pilot ilde(Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van)  yer alan liselerin tüm 10.sınıf öğrencilerine açıktır,

·         "Bana AB´yi Anlat" Kısa Öykü Yarışması-81 ilde yer alan tüm liselerin 9.sınıf öğrencilerine açıktır,

·         "Bana AB´yi Anlat" Slogan Yarışması-81 ilde yer alan tüm ortaokulların 8.sınıf öğrencilerine açıktır,

·         "Bana AB´yi Anlat" Resim Yarışması- 81 ilde yer alan tüm ortaokulların 7.sınıf öğrencilerine açıktır.

 

 

 

  

Yönergeler ve Başvuru Formları için

10. Sınıflar Bilgi Yarışması Yönergesi için tıklayınız

10. Sınıflar Bilgi Yarışması Başvuru Formu için tıklayınız

9. Sınıflar Kısa Öykü Yarışması Yönergesi için tıklayınız

9. Sınıflar Kısa Öykü Yarışması Başvuru Formu için tıklayınız

8. Sınıflar Slogan Yarışması Yönergesi için tıklayınız

8. Sınıflar Slogan Yarışması Başvuru Formu için tıklayınız

7. Sınıflar Resim Yarışması Yönergesi için tıklayınız

7. Sınıflar Resim Yarışması Başvuru Formu için tıklayınız

Gizlilik Beyanı için tıklayınız

MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün MEB-ABDIGM-03.11.2015-11165527 resmi yazısı içintıklayınız

MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün MEB-ABDIGM-03.11.2015-11165526 resmi yazısı içintıklayınız

 

 Bilgi Yarışması Çalışma Takvimi

TARİH

Yarışmanın resmi duyurusu

2 Kasım 2015

21 ilde, yarışma hakkında 30 adet bilgilendirme semineri yapılması

30 Kasım-4 Aralık 2015

Okulların Bilgi yarışmasına başvurması için son gün

31 Aralık 2015

İl MEM’lerin MEB’den soru seti istemeleri için son tarih

8 Şubat 2016

İlçelerde bilgi yarışması yapılması ve ilçe birincilerinin İl MEM’e bildirilmesi

7-11 Mart 2016

İllerde bilgi yarışmalarının yapılması

4-8 Nisan 2016

Valiliklerin bilgi yarışmasında dereceye giren (ilk 3) okulları ve öğrencilerini MEB’e bildirmesi için son tarih

11-15 Nisan 2016

Ankara’da 21 ilin kazananlarının katılımıyla bilgi yarışması finalinin yapılması

25 Mayıs 2016

Ödül töreni

Mayıs 2016

Yurtdışı çalışma ziyareti-Büyük Ödül

Eylül ayının ilk yarısı 2016

  

Resim, Slogan ve Kısa Öykü Yarışması Takvimi

TARİH

Yarışmanın resmi duyurusu

2 Kasım 2015

Katılımcılar tarafından ürünlerin İlçe MEM’lere teslimi

7-11 Mart 2016

Son başvuru tarihi

11 Mart 2016

İl MEM’ler tarafından ürünlerin il MEM’lere teslimi

14-17 Mart 2016

İl düzeyinde elemelerin yapılması

21-25 Mart 2016

Valiliklerin dereceye giren öğrencileri MEB’e bildirmesi

28-31 Mart 2016

Eserlerin ve dijital kopyalarının MEB’e yollanması için en son kargoya veriliş tarihi

31 Mart 2016

Ankara’da 81 ilin kazananları arasından final elemelerinin yapılması

2-6 Mayıs 2016

Ödül töreni

Mayıs 2016

Yurtdışı çalışma ziyareti-Büyük Ödül

Eylül ayının ilk yarısı 2016

 

Aktiviteye ait tüm fotoğraflar için tıklayınız

Basın duyurusunun PDF hali için /meb_iys_dosyalar/2015_12/02011418_kocaelibasnduyurusu_aktivitesonras.pdf

Kozluk Mh. İnönü Cd. No32 Pk41040 İzmit/KOCAELİ - 90262 322 1269 (157)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.