KOCAELİ İL MEM ARGE

Uluslararası Konferans Gerçekleştirildi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek Programı) programından finanse edilen, TR2011/0136.06-01/001 nolu Bakanlığımızın yararlanıcı olduğu “ÖĞRENCİLER AB´Yİ ÖĞRENİYOR” isimli projesi “Uluslararası Konferansı” 16-17 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara HiltonSA otelinde gerçekleştirildi.   
Uluslararası Konferans Gerçekleştirildi.

2 gün süren konferansta, “Türkiye ve AB Ortak Değerleri: Eğitim Sistemine Yansımaları” başlıklı uluslararası konferansa katılan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “Biz ne Avrupa’nın ne de AB’nin savunduğu norm ve standartlara yabancıyız. Tam tersine, AB’nin savunduğu ve temel aldığı ilkelerin, değerlerin doğduğu topraklarda yaşıyoruz. Çoğulculukta, farklı kültürlerin uyum içinde yaşaması gibi hayati alanlarda biz daha tecrübeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve AB arasındaki müzakerelerin ivme kazandığı bir dönemde bu konferansın çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Avcı, “göçmen krizinin ardından Avrupa kıtasının güvenliğinin Anadolu’dan başladığını yalın biçimde gördüler. AB’nin deklare ettiği evrensel ilkelere uyarak Türkiye’nin tam üyeliği önündeki engellerin kaldırılması gerekir. Üyelik sürecinin başlamasından itibaren siyasi ve zihinsel bariyerler söz konusu oldu. Müktesebata gösterdiğimiz uyum oranında işbirliği bekliyoruz, AB’nin bizi tanımaya ihtiyacı var. Bu konferans kendimizi anlatmamıza, AB ülkeleri ve kamuoyunun bizi tanımasına olanak sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

 Türkiye’nin AB’nin ortak değerlerine yabancı olmadığını, kendilerine temel aldıkları çoğulculuk gibi değerlerin bu topraklarda doğduğunu hatırlatan Avcı sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim alanında da yeterli tecrübeye sahibiz. Üniversitelerimizden mezun olan gençlerimizin donanımı ortada. Eğitimimize ilişkin ezberleri Nobel ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yaptığı açıklama değiştirdi. Sancar, Türkiye’de aldığı eğitimin üzerinde ne kadar etkili olduğunu anlattı. Eğitimin milli yönü ile evrensel yönü vardır. Bunlar karşıt değildir, aksine birbirini destekleyen ve zenginleştiren unsurlardır. Bir millete kendini ait hissetmek insanlığa yabancı olmayı gerektirmez.”

Türkiye’nin AB ile yaptığı çalışmaların evrensel değerlere uyma niyetini gösteren çalışmalar olduğunu belirten Bakan Nabi Avcı, “Büyük insanlık ailesinin bir parçası olarak bilimin, eğitimin, sanatın gelişmesi için her türlü işbirliğine hazırız. Bu konferans iyi niyetimizin ve işbirliği yapma isteğimizin bir göstergesidir” dedi. Avcı, müzakere sürecinin sonunda AB ve Türkiye’nin üyeliğe dair nihai kararını vereceğini hatırlatarak, Yunan şair Kavafis’in İthaki şiirinin bu kararda Türkiye’ye yol göstereceğini söyledi ve ardından şiiri okudu.

 “Türkiye adaylık sürecinde AB ortak değerlerini benimsemeli”

Konferansta konuşma yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber, AB’nin kuruluş hedefi olan tek pazar oluşturmanın ötesine geçtiğini ve ortak değerlere sahip bir topluluk olduğunu ifade etti. İfade özgürlüğü ve yaşam haklarının yanında şeffaflık ve iyi yönetişimin de çok önemli olduğunu, tüm kararların hesap verebilir, meşru ve saydam olması gerektiğini hatırlatan Haber sözlerine şöyle devam etti: “Bu hem bizim delegasyonumuza hem de Türk yetkililer ve sivil toplum üzerine bu değerlerin yerine getirilmesi açısından bir sorumluluk yüklüyor. Adaylık sürecinde bütün bu değerler Türkiye tarafından da benimsenmeli. Türkiye üyelik sürecinde bu haklara riayet ediyor. Türkiye bu müktesebata uyum sağlayacak yeterliliğe sahip ancak bu zaman alacak bir süreç. Müktesebatla ilgili uyuşmazlıklar da var. Bu AB sürecinin doğal parçası.”

Mülteci krizi ve Yunanistan krizinin AB üye ülkelerini birliğin geleceği için ne düşündükleri konusunda test ettiğini vurgulayan Büyükelçi Haber, Türkiye’nin katılım müzakerelerinin son iki ayda ivme kazandığını belirterek Türkiye’nin AB’ye üye olduğunda bu dinamik süreci doğrudan etkileyeceğinin ve bunları zenginleştireceğinin altını çizdi.

MEB, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ziya Yediyıldız ise yaptığı konuşmada, AB uyum politikalarında eğitimin öncelikli konulardan biri olduğunu hatırlatarak “İleride AB üyeliğine ilişkin referandum olması durumunda gençlerin AB konusunda bilgilenmiş olması önemli” dedi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Emine Döğer ise Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi’nin toplumda AB değerlerine ilişkin bilgi düzeyini artırmak açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi Takım Lideri Willem Kolthof AB içindeki ülkelerin, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı, azınlıkların haklarına saygı gibi ortak değerler üzerinde uzlaşmaya vardıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Neyi öğretmeyi seçeceğiz, endokrine etmeden değerleri öğretebilir miyiz? Bir öğretmen kendi değerlerine ters düşen değerleri öğretebilir mi? Değerler insanların yaşam süreci boyunca değişir. Başkalarına, kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranmak. Bu pek çok şeyin temelidir.”

Konferansın tema konuşmasını yapan Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığı, Eğitim Politikası Başkanı Daria Duilovic Rowe ise AB ortak değerlerinin ortaya çıkış süreci, tarihi konusunda bilgi verdi. Rowe, eğitimin AB ortak değerlerinin topluma anlatılması konusunda nasıl bir araç olarak kullanılabileceği üzerinde durdu.

16-17 Aralık tarihleri arasında iki gün boyunca süren konferansta Türk toplumunda AB ortak değerlerine ilişkin farkındalığın yükseltilmesinde eğitimin nasıl bir araç olabileceği konusuna odaklanılıyor. Konferansa Avrupa’dan ve Türkiye’den çok sayıda AB ve eğitim uzmanı katılıyor. Konferansta ayrıca, AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu Erasmus+ Programı hakkında bilgi verecek. Konferansa Slovenya’dan katılan AB Uzmanı Dr. Sergij Gabrscek ise “AB Ortak Değerlerinin Orta Öğretim Eğitim Sistemine Anaakımlaştırılması” başlıklı bir konuşma yapacak. AB Bakanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı’ndan AB İşleri Uzmanı Arzu Akar, “AB’ye Katılım Sürecinde 26 No’lu Eğitim ve Kültür Müzakere Faslı” konulu konuşmasıyla programda yer alacak. Avrupa Konseyi Program Ofisi Sorumlusu Michael Ingledow’un “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi’nin Türkiye’ye Kazandırdıkları” başlıklı konuşmasının ardından, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürü Prof. Dr. Sanem Baykal, “AB’nin Temel Değerleri Işığında AB’nin Eğitim Politikası” hakkında bilgi verecek. Konferansın ilk günü, Avrupa Konseyi Kıdemli İstatistikçisi ve aynı zamanda Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi araştırmacılarından Oğuzhan Akyıldırım proje kapsamında yapılan durum analizi sonuçlarını “AB Ülkeleri ve Türkiye’de AB Farkındalığı” başlıklı konuşmasıyla paylaşacak.

AB’de eğitimde yeni yaklaşımlar tartışılacak


Konferansın ikinci günü katılımcıların daha aktif katılım sağlayabilecekleri etkileşimli seminer grupları ile sürecek. “AB Ülkelerinde Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: İyi Örneklerin Paylaşımı” ve “AB Ortak Değerlerinin Orta Öğretim Eğitim Sistemine Anaakımlaştırılması” başlıklı seminer gruplarının kolaylaştırıcılığını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Zafer Çelik, Anadolu Üniversitesi AB Merkezi Müdür Yardımcısı Erhan Akdemir, AB Uzmanı Dr. Sergij Gabrscek ve Avrupa Konseyi Kıdemli İstatikçisi Oğuzhan Akyıldırım yürüttü.

Ankara HiltonSA’da düzenlenen konferansa 81 ilden koordinatör öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı il müdürleri, Bakanlık personeli ve ilgili kurum temsilcileri katılım sağlarken Müdürlüğümüz adına Proje il Temsilcisi Volkan ÖZGÖR ve Ar-Ge Uzmanı Murat Arif METİN projeye katılım sağladı.

Detay Bilgi için;

Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü PEK - Projeler Ekibi

(Eski il Özel idaresi Binası Kadıköy Mh. Turan Güneş Cd. No:94 İl Göç Binası Yerleşkesi – 7. Kat)

T:+90262 321 1233 F:+90262 321 1233

 

E-posta: projelerekibi41@meb.gov.tr projelerekibi41@outlook.com
Web: http://kocaeli.meb.gov.tr  Web: http://kocaeliarge.meb.gov.tr 

 

Basın Duyurusunun PDF kopyası için /meb_iys_dosyalar/2015_12/25014028_1617aralk2015basnduyurusu.pdf

Kozluk Mh. İnönü Cd. No32 Pk41040 İzmit/KOCAELİ - 90262 322 1269 (157)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.